Kemi på Alfons kulturhus

Hasselbladstiftelsen, Chalmers och Alfons Åbergs Kulturhus stödjer ett kemiprojekt på Alfons Åbergs Kulturhus som kommer att pågå tre veckor i höst och tre veckor i vår. Projektet vill skapa en positiv bild av kemiämnet, ge möjlighet till interaktion och testa-på aktiviteter samt stärka lärarna i deras roll som inspiratörer till eleverna.

MÅLGRUPPER
Skolklasser i åldern 6-7 år, fullbokat!
Tisdag t.o.m. fredag vecka 46, 47 & 48.
Kl. 9.00, 10.30 & 12.00

Allmänheten är välkommen lördagen den 19 & 26 november samt 3 december kl. 11.00

Alfons Åbergs kulturhus
Slussgatan 1
411 06 Göteborg

www.alfonskulturhus.se/

www.facebook.com/AlfonsAbergKulturhusGoteborg/

alfons_kemi