Gunilla Bergström donerar originalbilder

Utställningen med originalbilderna från Gunilla Bergströms böcker på Nordiska Akvarellmuseet
våren 2018 var mycket uppskattad. Nu har Gunilla Bergström valt att donera originalbilderna till
böckerna Hurra för pappa Åberg och Där går Tjuv-Alfons till Nordiska Akvarellmuseet konstsamling.

”Att presentera en av våra mest älskade och internationellt erkända bilderbokskonstnärer var
både en ära och en självklar uppgift.”
– Skriver Nordiska Akvarellmuseet i deras pressrelease.