Alfons Åberg i Washington DC

Alfons Åberg kommer under hela 2022 var huvudperson i barnrummet på House of Sweden i Washington (HoS), i den publika delen som är öppen för besökare.
På HoS finns ett fin barnverksamhet med aktiviteter riktade till inbjudna barn i veckorna och för allmänheten på helgerna.

https://www.houseofsweden.com/

Alfons Åberg i Washington DC